Uiergezondheid

Mastitis is een bron van grote ergernis en verliezen. Zo ook een te hoog celgetal (tankcelgetal  > 250/ koeien  > 250/ vaarzen  > 150).

Met de module uiergezondheid werken we preventief en brengen we het celgetal van de koeien en/of vaarzen met problemen in beeld.

In samenwerking met Mexcellence (opstellen rapport) en MCC (evalueren melktechniek en uitvoeren van onafhankelijke natte meting) zorgen we voor een optimalisatie van het melkproces en een beter zicht op de probleemkoeien/vaarzen en wat er mee aan te vangen.

Zo gaan we actief op zoek naar omstandigheden en dieren die het (tank)celgetal nadelig beïnvloeden om zo mastitis te vermijden en te bestrijden.

Daardoor gaan we besparen op hogere kosten door antibiotica verbruik en gaan we melkverliezen tegen. Ook de arbeidsvreugde verhoogt door een vlotter melkproces. Kortom steeds een win-win situatie.

Contacteer mij vrijblijvend