Uiergezondheid

Mastitis en een te hoog celgetal zijn een bron van grote ergernis, melkverlies en vroegtijdig opruimen van koeien en vaarzen.

Met de module uiergezondheid werken we preventief en brengen we het celgetal van de koeien en de vaarzen in beeld. Tegelijk worden de specifieke kritische punten op uw bedrijf opgezocht die de uiergezondheid nadelig beïnvloeden.

Bent u een gemotiveerde veehouder die:

 • Preventief wilt werken
 • Korter op de bal wil spelen met de uiergezondheid van de koeien
 • Minder mastitis wilt
 • Een lager tankcelgetal wilt
 • Antibiotica gebruik selectiever en minder wil inzetten
 • Eventueel selectief wilt droogzetten
 • Minder koeien wilt opruimen door uiergezondheidsproblemen
 • Vlotter wil melken
 • Minder melk wil weggieten
 • Een vertrouwenspersoon zoekt die geen medicijnen verkoopt tegen mastitis
 • Makkelijk geld niet meer wil laten liggen
 • Thuisverkoop doet van zuivelproducten en wil uitpakken naar de klant met excellente uiergezondheid

Dan kan ik u van dienst zijn met een planmatige aanpak, duidelijke richtlijnen en adviezen.

Zowel robotbedrijven als bedrijven in een traditioneel melksysteem kunnen worden opgevolgd. De enige voorwaarde is een regelmatig zicht op de individuele celgetallen.

Tevens wordt een opvolgprogramma opgestart zodat we veranderingen op koe niveau en bedrijfsniveau snel kunnen zien en eventueel bijsturingen kunnen doen.

Bedrijfsbezoeken worden zorgvuldig gepland en volgens afspraak uitgevoerd. Wacht niet langer en bezorg jezelf rust met een goede uiergezondheid bij je koeien.

Mooie gezonde uier - propere koe: basis voor goede uiergezondheid Mooie gezonde uier - propere koe: basis voor goede uiergezondheid

Mooie gezonde uier - propere koe: basis voor goede uiergezondheid